دسترسی سریع

ارتباط مستقیم با مدیرکل
1390/10/26 دوشنبه

ملاقات عمومی  با مديركل روزهای دوشنبه از ساعت 9 الی 15


              
پست الكترونيك شماره تماس سمت نام و نام خانوادگي رديف


Standardesf.modir@inso.gov.ir


36815791مديركل
محمود
فرماني1


Standardesf.arzyab@inso.gov.ir36815792معاونت ارزیابی انطباقرضا دولتشاهي2


Standardesf.tarvij@inso.gov.ir36815794


معاونت استاندارد سازی و آموزشمجتبي مستاجران3