دسترسی سریع

مراحل دریافت خدمت
سه‌شنبه 28 بهمن 1399

عناوين خدمات و فرآيندهاي اداره كل استاندارد اصفهان
 

عنوان خدمت لینک سامانه مدارک شرح مختصر فرآیند

تدوين استانداردهاي ملي
 

10031455100

سامانه جامع تدوين استاندارد ملي

ارائه مدارك تاييد اشخاص حقيقي و حقوقي پس از ثبت نام


فرآيند تدوين استانداردهاي ملي
 

ذینفعان سامانه : عموم متقاضیان،کارکنان اداره کل استاندارد ،اداره استاندارد
نحوه درخواست خدمت : تمامی متقاضیان پس از ثبت درخواست به واحد آموزش و ارائه مستندات و پس اهراز شرایط دبیری تدوین پنل کاربری خود را فعال و نسبت به پیشنهاد موضوع برای تدوین یا تجدید استاندارد مورد نظر اقدام نمایند.
نحوه اطلاع رسانی : تمام کاربران جهت پیگیری وضعیت  پیشنهادات خود در سامانه،دارای پنل اختصاصی می باشند. ر پورتال و زیرپورتال در قسمت خدمات الکترونیکی اطلاع رسانی صورت گرفته است.


راهنمایی بیشتر : اداره هماهنگی امور تدوین( داخلی 2270 )

مشاركت درتدوين استانداردهاي بين المللي
 

10011455101

مشاركت د رتدوين استانداردهاي بين المللي

ارائه مدارك تاييد اشخاص حقيقي و حقوقي پس از ثبت نام


روش اجرايي چگونگي تدوين استاندارد
 

صدور پروانه كارشناسي استاندارد
 

10031455102

سامانه فرآیند صدور مجوز کارشناسان استاندارد

مستندات الزامي  اشخاص حقوقي متقاضي تدوين استاندارد


دستورالعمل تاييد اشخاص حقوقي متقاضي تهيه پيش نويس استانداردهاي ملي ايران


ﻧﻤﻮدار ﮔﺮدش ﮐﺎر ﺗﻤﺪﯾﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد (اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ )


ﻧﻤﻮدار ﮔﺮدش ﮐﺎر ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد (اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ) ﺑﺪون آزﻣﻮن


ﻧﻤﻮدار ﮔﺮدش ﮐﺎر ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد (اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ) ﺑﺎ آزﻣﻮن

راهنمایی بیشتر : اداره آموزش ( داخلی 2270 )

تاييد صلاحيت آ‍زمايشگاه هاي همكار

13011456100

سامانه جامع ملي مركز تاييد صلاحيت ايران

فرآیند تمديد گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار


فرم درخواست تمديد گواهينامه تاييد صلاحيت آزمايشگاه همكار


گزارش مميزي داخلي


صورتجلسه بازنگري مديريت


تعهدات آزمايشگاه همكار
 

گزارش عملكرد ماهانه


الزامات مورد نياز آزمايشگاه متقاضي


ضوابط و الزامات آزمایشگاه همکار

روش اجرايي تمديد،تعليق و ابطال گواهي نامه آزمايشگاه هاي همكار

تاييد صلاحيت شركت هاي بازرسي
 

13011456101

سامانه جامع ملي مركز تاييد صلاحيت ايران

نمودار گردش كار تائيد صلاحيت شركت هاي بازرسي كالاي استاني وملي- ايراني و خارجي


فرم های درخواست تایید صلاحیت شرکت های بازرسی

تاييد صلاحيت شركت هاي گواهي دهنده
 

13011456102

سامانه جامع ملي مركز تاييد صلاحيت ايران

فهرست مدارك لازم جهت تایید صلاحیت شرکت های گواهي دهنده


فرم پرسشنامه تاييد صلاحيت

تاييد صلاحيت شركت هاي آموزشي همكار
 

13011456103

سامانه تاييد صلاحيت شركت هاي آموزشي همكار

مراحل فرایند تایید صلاحیت


فرم درخواست تاییدیه


مستندات الزامی جهت دریافت تاییدیه

راهنمایی بیشتر : اداره آموزش ( داخلی 2202)

تاييد صلاحيت كارشناسان استاندارد
 

13011456104

سامانه جامع ملي مركز تاييد صلاحيت ايران

فرآيند صدور پروانه كارشناسي استاندارد (اشخاص حقيقي)


فرم اخذ پروانه کارشناسی استاندارد (اشخاص حقیقی(


ليست مدارک مورد درخواست (اشخاص حقیقی)


فهرست اسامی کارشناسان استاندارد (اشخاص حقیقی

راهنمایی بیشتر : اداره آموزش ( داخلی 2270)

تاييد صلاحيت مديران كنترل كيفيت واحدهاي توليدي

13011456105

سامانه نظارت بر اجراي استاندارد

مدارك مورد نياز وراهنمای فرآيند تاييد صلاحيت


راهنمای استفاده از سامانه نظارت


مراحل انجام کار


رشته های تحصیلی مورد قبول


محتوای آزمون

راهنمایی بیشتر : اداره آموزش ( داخلی 2239)

صدور، تمديد،‌تعليق و ابطال پروانه هاي كاربرد علامت استاندارد كالاهاي توليد داخل مشمول استاندارد

10031457100

سامانه نظارت بر اجراي استاندارد

فرآيند صدور پروانه كاربرد علامت استاندارد


فرم درخواست صدورپروانه كاربرد علامت استاندارد


پرسشنامه اطلاعات فنی

ذینفعان سامانه : واحد های تولیدی ،اداره استاندارد و عموم مراجعه کنندگان به اداره کل
نحوه درخواست خدمت : واحد های تولیدی در سامانه ثبت نام نموده و پنل کاربری پس از بررسی مدارک توسط کارشناسان اداره کل فعال میگردد.در پنل کاربری امکان افزایش دامنه واحد تولیدی،ثبت مدیر وتمدید مدیر کنترل کیفیت،ثبت محصول جدید ،صدور و تمدید مجوز استاندارد و مشاهده سوابق بازرسی و نمونه برداری قابل مشاهده است.
نحوه اطلاع رسانی : کاربران دارای پنل اختصاصی می باشند همچنین وضعیت فرایند های بصورت پیامکی قابل پیگیری است.
فرایند کامل سامانه اجرا در زیرپورتال قسمت نمودار گردش فعالیت ها قرار گرفته است. فرایند کامل سامانه در زیرپورتال قسمت نمودار گردش فعالیت ها قرار گرفته است.


راهنمایی بیشتر : اداره اجرای استاندارد ( داخلی 2237 )

نظارت بر كيفيت خدمات مشمول استاندارد شامل آسانسور، تجهيزات موجود در شهربازي ها، ديگهاي بخار،‌ترمينال جايگاه عرضه سوخت گاز CNG، واحدهاي انرژي بر، سردخانه، خودرو و نيرومحركه

10031457101

سامانه مديريت بازرسي آسانسور


سامانه نظارت بر استاندارد تجهيزات تفريحي


سامانه نظارت بر استاندارد جايگاه هاي CNG


سامانه مركز اندازه شناسي واوزان و مقياسها

مراحل انجام کار تاییدیه آسانسور


فرم مشخصات فنی آسانسورهای برقی


گواهی خود اظهاری تاییدیه اجزا آسانسورهاي برقي


فرم یافته های بازرسی - آسانسورهای برقی


پرسشنامه یکسان بازرسی آسانسورهای برقی


فرم هاي اجرايي سردخانه هاي مواد خوراكي


فرآيند صدور گواهي تاييديه تجهيزات شهربازي

ذینفعان سامانه : شرکت های فروشنده اسانسور،شهربازي ها، ديگهاي بخار،‌ترمينال جايگاه عرضه سوخت گاز CNG، واحدهاي انرژي بر، سردخانه، خودرو و نيرومحركه

نحوه درخواست خدمت : شرکت فروشنده درخواست بازرسی به شرکت بازرسی مورد تایید استاندارد ارسال نموده شرکت بازرسی عملیات بازرسی را انجام داده و در نهایت گواهی صادر میگردد.شهرداری ها  با مراجعه به سامانه میتوانند صحت گواهی را در سامانه بررسی نمایند.

نحوه اطلاع رسانی : کاربران دارای پنل اختصاصی می باشند می توانند وضعیت تمامی مراحل انجام کار را مشاهده نمایند. فرایند کامل سامانه در زیرپورتال قسمت نمودار گردش فعالیت ها قرار گرفته است.


راهنمایی بیشتر : اداره اوزان و مقیاس ها ( داخلی 2237 )
 

صدور مجوز كالاهاي صادراتي و وارداتي مشمول استاندارد اجباري
 

10031458100

سامانه صادرات و واردات

فرم تقاضانامه صدور گواهينامه صادراتي


فرآيند صدور گواهينامه صادراتي


فرم اعلام نظر كالاهاي وارداتي


فرآيند صدور گواهينامه وارداتي


كارمزد خدماتي ارزيابي جهت كالاهاي وارداتي

راهنمایی بیشتر : اداره صادارت و واردات داخلی ( 03136500142 )

ارزيابي و اعلام ماهيت كالا وارده / صادره
 

10031458101

سامانه صادرات و واردات

راهنماي تعيين ماهيت

ذینفعان سامانه : شرکت های بازرسی نمونه بردار،شرکت های گواهی دهنده،آزمایشگاه های همکار،شرکت های بازرسی خودرو ،اداره استاندارد، گمرک جهوری اسلامی ایران،سازمان مبارزه با قاچاق کالا

نحوه درخواست خدمت : ثبت نام تمامی کاربران ذینفع بصورت متمرکز و یا با ارائه درخواست کتبی در سامانه انجام میگردد. پس از تشکیل پرونده های صادراتی و وارداتی با توجه به وضعیت و روش ارزیابی ، پرونده به شرکت های بازرسی یا ازمایشگاه همکار جهت تایید یا بررسی در پنل کاربری ارجاع می گردد.پس از انجام شدن فرایند های سامانه مجوز مورد نظر توسط سامانه ثبت و به گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان مبارزه با قاچاق کالا بصورت وب سرویس ارسال میگردد.

نحوه اطلاع رسانی : شرکت های بازرسی  ، آزمایشگاه ها و سایر کاربران دارای پنل اختصاصی می باشند که وضعیت پرونده های ارسالی از سوی اداره کل در پنل آن ها قابل مشاهده و پیگیری می باشد. فرایند کامل سامانه صادرات و واردات در زیرپورتال قسمت نمودار گردش فعالیت ها قرار گرفته است.


راهنمایی بیشتر : اداره صادارت و واردات داخلی ( 03136500142 )
 

نظارت بر عملكرد وسايل توزين سنگين
 

10031459100

سامانه مركز اندازه شناسی و اوزان و مقياسها

نمودار فرایند نظارت بر عملکرد باسکولهای ثابت همکف


راهنمای کار با سامانه


فرآیند انجام خدمت مطابق دستورالعمل در سامانه قرار داده شده و اطلاعات بصورت الکترونیکی دریافت میگردد

ذینفعان سامانه : شرکت های بازرسی، شرکت های سازنده قطعات ،اداره استاندارد

نحوه درخواست خدمت :  تکمیل فرم الکترونیکی ثبت نام در سامانه و مراجعه جهت ارائه مستندات توسط شرکت های سازنده و پس از تایید توسط اداره کل، پنل کاربری فعال میگردد. سپس درخواست های بازرسی به پنل شرکت بازرسی ارجاع میگردد.

نحوه اطلاع رسانی : کاربران دارای پنل اختصاصی می باشند می توانند وضعیت تمامی مراحل انجام کار را مشاهده نمایند. فرایند کامل سامانه در زیرپورتال قسمت نمودار گردش فعالیت ها قرار گرفته است . راهنمایی بیشتر : اداره اوزان و مقیاس ها ( داخلی 2266 )

پلمپ گذاري وسايل توزين سبك
 

10031459101

سامانه مركز اندازه شناسي و اوزان و مقياسه

نمودار فرایند پلمپ گذاری


راهنمای کار با سامانه


فرآیند انجام خدمت مطابق دستورالعمل در سامانه قرار داده شده و اطلاعات بصورت الکترونیکی دریافت میگردد

آزمون نازلهاي سوخت مايع
 

10031459102

سامانه مركز اندازه شناسي و اوزان و مقياسها

نمودار فرایند نظارت بر عملکرد نازل های سوخت مایع


راهنمای کار با سامانه


فرآیند انجام خدمت مطابق دستورالعمل در سامانه قرار داده شده و اطلاعات بصورت الکترونیکی دریافت میگردد

نظارت بر عملكرد وسايل توزين سبك

10031459103

سامانه مركز اندازه شناسي و اوزان و مقياسها راهنمای کار با سامانه
فرآیند انجام خدمت
فرآیند انجام خدمت مطابق دستورالعمل در سامانه قرار داده شده و اطلاعات بصورت الکترونیکی دریافت میگردد