social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد
دوشنبه 7 فروردین 1396

این اداره برابر وظایف محوله خود از سوی سازمان وظیفه برگزاری دوره‌های آموزش درون سازمانی برای مدیران و کارکنان اداره کل درسطح استان و دوره‌های برون سازمانی شامل آموزش مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی، کارآموزی مدیران کنترل کیفیت، دانشجویان و دیگر متقاضیان دارای درخواست از سوی مراکز مجاز، بازرسان و کارشناسان آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های بازرسی همکار و در نهایت ارزشیابی و اخذ آزمون از همه اقشار فوق و در صورت ارجاع به دیگر مراکز ذیصلاح و یا دارای تأیید صلاحیت هماهنگی جهت انجام ارزشیابی و دریافت آن، جهت صدور گواهی را بر عهده دارد.
گواهی ها ممکن است توسط مراجع مذکور صادر گردند.
از دیگر وظایف این اداره تأیید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت و مراکز آموزشی همکار می‌باشد که هر کدام دارای فرآیندهای تعریف شده می‌باشند.
در بخش ترویج نیز اداره امور آموزش و ترویج استاندارد به فعالیت‌های ترویجی در خصوص آشناسازی افکار عمومی با فرهنگ استاندارد و استانداردسازی، ارتقای دانش عمومی در زمینه استاندارد و نحوه شناسایی و خرید کالاهای استاندارد، اعلام استانداردهای اجباری برابر ماده۴ از فصل دوم قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران مبنی بر اینکه سازمان موظف است نسبت به تعیین کیفیت و ویژگی‌های کالاهای ساخت داخل و وارداتی که از نظر ایمنی و بهداشت عمومی حائز اهمیت می‌باشند اقدام و نتایج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذیربط اعلام نماید.


لینک‌های مرتبط :