social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد
دوشنبه 7 فروردین 1396

اداره امور مالی اداره کل استاندارد اصفهان، تا سال ۱۳۹۱ در چارت سازمانی تحت عنوان اداره اداری مالی شناخته می شد که پس از تصویب و ابلاغ چارت جدید اداره کل استاندارد اصفهان در سال اسفند ماه سال ۱۳۹۱ به دو اداره امور مالی و اداره توسعه منابع انسانی، بودجه و برنامه ریزی منفک و ذیل معاونت توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی جا گرفت.
عمده وظایف این واحد مربوط به درآمد، هزینه و پرداخت می‌گردد.
در فصل درآمد می‌توان به دریافت هزینه‌های قانونی و مصوب از قبیل کارمزد خدماتی از واردات کالا (هفت در هزار و چهار در هزار فوب گمرکی) ،کارمزد خدماتی سالانه واحدهای تولیدی و آزمایشگاه‌های همکار که بنابر اعلام رسمی نرخ پایه و مالیات بر ارزش افزوده آن محاسبه می گردد، هزینه انجام آزمون بر روی نمونه‌ کالاها اعم از محصولات واحدهای تولیدی، واردات و صادرات که در آزمایشگاه‌های اداره کل صورت پذیرفته است که نرخ آن نیز براساس تعرفه مصوب سازمان سالانه تعیین می‌گردد.
از دیگر بخش های زیر مجموعه این واحد امور مربوط اموال و انبار می باشد.