social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد
پنجشنبه 10 اسفند 1396 شورای فرهنگی - نهج البلاغه
رسول اكرم صلى الله عليه و آله : لا یَنالُ شَفاعَتی مَن اَخَّرَ الصَّلاةَ بَعدَ وَقتِها؛
کسی که نماز را از وقتش تأخیر بیندازد، (فردای قیامت) به شفاعت من نخواهد رسید.
محاسن ص 80 ، ح 5 - بحارالانوار(ط-بیروت) ج80، ص20 ، ح 35

نماز خانه اداره کل استاندارد استان اصفهان در ساختمان مدیریت (ساختمان شماره 3) واقع گردیده و در طول سال نماز ظهر و عصر در آن محل اقامه می گردد.
دانلود گاهنامه داخلی شورای اقامه نماز اداره کل استاندارد استان اصفهان با نام " ساعت 12:15 " - شماره اول
 

حکمت هایی از نهج البلاغه:


و درود خدا بر او فرمود: قناعت ثروتی است  پايان نا پذير.
نهج البلاغه حکمت57

و درود خدا بر او فرمود: ثروت، ريشه شهوت هاست.
نهج البلاغه حکمت58

و درود خدا بر او فرمود: آن کسی که  تو را هشدار داد، مانند كسی است كه  تو را مژده داد.
نهج البلاغه حکمت59

و درود خدا بر او فرمود: زبان تربيت نشده درنده اي است كه اگر رهايش كني مي گزد.
نهج البلاغه حکمت60

و درود خدا بر او فرمود: نيش زن شيرين است.
#نهج البلاغه حکمت61

و درود خدا بر او فرمود: چون تو را ستودند، بهتر از آنان ستايش كن، و چون به تو احسان كردند، بيشتر از آنان ببخش، به هر حال پاداش بيشتر از آن  آغاز كننده است.
نهج البلاغه حکمت62

و درود خدا بر او فرمود: شفاعت كننده چونان پر و بال درخواست كننده است.
نهج البلاغه حکمت63

و درود خدا بر او فرمود: اهل دنيا سواراني در خواب مانده اند كه آنان را مي رانند.
نهج البلاغه حکمت64

و درود خدا بر او فرمود: از دست دادن دوستان غربت است.
نهج البلاغه حکمت65

و درود خدا بر او فرمود: از دست دادن حاجت بهتر از درخواست كردن از نااهل است.
نهج البلاغه حکمت66

و درود خدا بر او فرمود: از بخشش اندك شرم مدار كه محروم كردن از آن كمتر است.
نهج البلاغه حکمت67

و درود خدا بر او فرمود: عفت ورزيدن زينت فقر، و شكرگزاري زينت بي نيازي است.
نهج البلاغه حکمت68

و درود خدا بر او فرمود: اگر به آنچه  كه می خواستی نرسیدی، از آنچه هستی نگران مباش.
نهج البلاغه حکمت69

و درود خدا بر او فرمود: نادان را يا تندرو يا كندرو مي بيني.
نهج البلاغه حکمت70

و درود خدا بر او فرمود: چون عقل كامل گردد سخن اندك شود.
نهج البلاغه حکمت71

و درود خدا بر او فرمود: دنيا بدن ها را فرسوده، ولی آرزوها را تازه مي نمايد، مرگ را نزديك ولی خواسته ها را دور و دراز مي سازد، كسي كه به آن دست يافت از آن خسته مي شود، و آنكه به دنيا نرسيد رنج مي برد.
نهج البلاغه حکمت72

و درود خدا بر او فرمود: كسي كه خود را رهبر مردم قرار داد، بايد پيش از آنكه به تعليم ديگران پردازد، خود را بسازد، و پيش از آنكه به گفتار تربيت كند، با كردار تعليم دهد، زيرا آن كس كه خود را تعليم دهد و ادب كند سزاوارتر به تعظيم است از آنكه ديگري را تعليم دهد و ادب بياموزد.
نهج البلاغه حکمت73

و درود خدا بر او فرمود: انسان با هر نفسی كه می كشد، قدمی به سوی مرگ نزدیک می شود.
نهج البلاغه حکمت74

و درود خدا بر او فرمود: هر چيز كه شمردني است پايان مي پذيرد، و هرچه را كه انتظار مي كشيدي، خواهد رسيد.
نهج البلاغه حکمت75

و درود خدا بر او فرمود: حوادث اگر همانند يكديگر بودند، آخرين را با آغازين مقايسه و ارزيابي مي كنند.
نهج البلاغه حکمت76

و درود خدا بر او فرمود: (ضرار بن ضمره ی ضبایی از ياران امام به شام رفت بر معاويه وارد شد، معاويه از او خواست از حالات امام بگويد، گفت علی (علیه السلام) را در حالی ديدم كه شب پرده های خود را افكنده بود، و او در محراب ايستاده، محاسن را به دست گرفته، چون مارگزيده به خود می پيچيد، و محزون می گريست و می گفت:)
 ای دنيا!! ای  دنيای حرام! از من دور شو، آيا برای من خودنمایی می كنی؟ يا شيفته من شده ای؟ چنانكه روزی در دل من جای گيری؟ هرگز مبادا! غير مرا بفريب، كه مرا در تو هيچ نيازی نيست، تو را سه طلاقه كرده ام، تا بازگشتي نباشد، 
دوران زندگانی تو كوتاه، ارزش تو اندك، و آرزوی تو پست است. آه از توشه اندك، و درازی راه، و دوری منزل، و عظمت روز قيامت!
نهج البلاغه  حکمت77

و در جواب مردي شامي فرمود: (مرد شامي پرسيد آيا رفتن ما به شام، به قضا و قدر الهي است؟ امام با كلمات طولاني پاسخ او را داد كه برخي از آن را برگزيديم:)
وای بر تو! شايد قضاء لازم، و قدر حتمی را گمان كرده ای؟ اگر چنين بود، پاداش و كيفر، بشارت و تهديد الهی بيهوده بود. 
خداوند سبحان بندگان خود را فرمان داد در حالی كه اختيار دارند، و نهی فرمود تا بترسند، احكام آسانی را واجب كرد، و چيز دشواری را تكليف نفرمود، و پاداش اعمال اندك را فراوان قرار داد، با نافرمانی بندگان مغلوب نخواهد شد، و با اكراه و اجبار اطاعت نمی شود، و پيامبران را به شوخی نفرستاد، و فرو فرستادن كتب آسماني برای بندگان بيهوده نبود، و آسمان و زمين و آنچه را در ميانشان است بی هدف نيافريد. اين پندار كسانی است كه كافر شدند و وای از آتشی كه بر كافران است.
نهج البلاغه حکمت78

و درود خدا بر او فرمود: حكمت را هر كجا كه باشد، فراگير، گاهي حكمت در سينه منافق است و بی تابی كند تا بيرون آمده و با همدمانش در سينه مومن آرام گيرد.
نهج البلاغه حکمت79