دسترسی سریع

نقشه سایت
Skip Navigation Links.
Collapse MCCIP PortalMCCIP Portal
Collapse زیرپورتال اصفهانزیرپورتال اصفهان
Collapse درباره اداره کلدرباره اداره کل
نمودار سازمانی
تاریخچه اداره کل
معرفی مدیر کل
آشنایی با استان اصفهان
منشور اخلاقی سازمان
افتخارات اداره کل
قوانین و مقررات
بیانیه توافق سطح خدمات پرتال
وظايف و ماموريت ها
پرسش های متداول
شورای فرهنگی - نهج البلاغه
Collapse ارتباط با ماارتباط با ما
راه های تماس با ما
ارتباط مستقیم با مدیرکل
سامانه پیامکی 10001517
Collapse معاونت ها و واحد های اداره کلمعاونت ها و واحد های اداره کل
Expand معاونت ارزیابی انطباقمعاونت ارزیابی انطباق
Expand معاونت استانداردسازی و آموزشمعاونت استانداردسازی و آموزش
Expand معاونت منابع انسانی و امور پشتیبانیمعاونت منابع انسانی و امور پشتیبانی
اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها
اداره تائید صلاحیت و سیستم های مدیریت کیفیت
آمار و اطلاع رسانی
اداره حراست
روابط عمومی
اداره امور حقوقی، پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد
اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات
معاونت استاندارد شهرستان کاشان
نمایندگی استاندارد شهرستان گلپایگان
Collapse میز خدمتمیز خدمت
استعلام الکترونیکی
دانلود فرم ها و مدارک مورد نیاز
Collapse انتقادات، پیشنهادات و شکایاتانتقادات، پیشنهادات و شکایات
نظرسنجی
سامانه ها و سایت های مرتبط
مناقصه و مزایده
English
معرفی خدمات