یکشنبه 20 فروردین 1396
مدیر کل

علي مالكي - تلفن 03136815791

مدیر کل استاندارد استان اصفهان

معاونت توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی

مجتبي مستاجران - داخلی 2286

سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی

معاونت ارزیابی انطباق

رضا دولتشاهی - داخلی 2281

معاون ارزیابی انطباق

اداره امور مالی
اداره توسعه منابع انسانی ، بودجه و برنامه ریزی

مرتضي عامري - داخلی 2217

رییس امور اداري

اداره امور آزمایشگاه ها

هادي محمدي - داخلی 2250

رئیس اداره امور آزمایشگاه ها

اداره نظارت بر اجرای استاندارد

حسین پوری رحیم - داخلی 2221

رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی

فریناز رفائی - داخلی 2222

سرپرست اداره نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیرفلزی

اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی

شاهین حسینی - تلفن 36500142

رییس اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی (آزمایشگاه مستقر در گمرک اصفهان)

معاونت استاندارد سازی و آموزش

مجتبی مستاجران - داخلی 2286

معاون استاندارد سازی و آموزش

اداره های شهرستانی
اداره هماهنگی امور تدوین استاندارد
اداره امور آموزش و ترویج استاندارد

امیر براتیان - داخلی 2255

رئیس اداره امور آموزش و ترویج استاندارد

اداره استاندارد شهرستان کاشان

غلامحسین بخردی - تلفن 55547041

معاون مدیر کل و رئیس اداره استاندارد شهرستان کاشان

نمایندگی استاندارد شهرستان گلپایگان

حمیدرضا امینی - تلفن 57242040

مسئول نمایندگی استاندارد شهرستان گلپایگان

حوزه مدیر کل

داود شیروانی - داخلی 2216

مسئول دفتر مدیر کل

حجت الله ايوبي زاده - داخلی 2252

مسئول روابط عمومی

اداره امور حقوقی ، پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد
اداره تایید صلاحیت و سیستمهای مدیریت کیفیت
اداره اندازه شناسی ، اوزان و مقیاسها
گروه پژوهشی استاندارد منطقه‌ای اصفهان
اداره حراست

مهدی هادی - داخلی 2234

رئیس اداره حراست

اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

فریبا دیانی - داخلی 2284

رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات