دسترسی سریع

رویدادهای مهم

کارگاه آموزشی روش تصدیق وسایل سنجش سبک مطابق استاندارد 6589

احتراما به استحضار میرساند  کارگاه آموزشی "روش تصدیق وسایل سنجش سبک مطابق استاندارد 6589"  در روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ 1400/8/9 و1400/8/10 به صورت مجازی و آنلاین برگزار می شود