دسترسی سریع

دانلود فرم ها و مدارک مورد نیاز
1395/12/21 شنبه دانلود فرم ها و مدارک مورد نیاز
 آموزش صدور شناسه یکتا برای مجوزهای صادر شده

واحد اجرای استاندارد

 
فرم های بخش اجرای استاندارد
مدارک لازم جهت درخواست صدور پروانه کابرد علامت استاندارد ( پرسش نامه اطلاعات فنی ، فرم درخواست و مراحل صدور پروانه  )
استاندارد حلال
فرم ها و فلوچارت مصنوعات فلزات گرانبها
شیوه نامه و فرم های مربوط به حوزه شرکتهای دانش بنیان


واحد آموزش و تدوین استاندارد
 
نمونه فرم های کاربردی واحد آموزش

 
مدارک مورد نیاز و نحوه صدور یا تمدید پروانه کارشناس استاندارد
          كاربرگ درخواست تمديد پروانه كارشناس رسمي استاندارد (شخص حقيقي) براي زمينه "تائيد صلاحيت"
         
روش اجرایی فرایند انتخاب کارشناس رسمی استاندارد
          دفترچه راهنمای آزمون انتخاب کارشناسان استاندارد
         
مدارک مورد نیاز جهت صدور و یا تمدید پروانه کارشناسی استاندارد حقوقی

مراكز اموزشي همكار
          
تقويم آموزشي فروردین 1403
          
فهرست مراکز آموزشی همکار دارای تائید صلاحیت
           فرم آمار عملکرد آموزش مراکز آموزشی همکار


فرم های بخش آموزش و تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت
مدارک صدور پروانه تائید صلاحیت
مدارک تمدید پروانه تائید صلاحیت
مدارک مربوط به افزایش فرآورده تولیدی
مدارک مربوط به کارگروه تائید صلاحیت
منابع آزمون مدیران کنترل کیفیت
مدیران کنترل کیفیت نمونه

واحد تأیید صلاحیت
فرم های تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار
مدارک مورد نیاز برای متقاضیان شرکت های بازرسی کالا جهت نمونه برداری و بازرسی کالا داخل کشور


واحد واردات و صادرات
 

مستندات مربوط به جايزه ملي كيفيت ايران
                 
                    دانلود مدارك مربوط به جايزه ملي كيفيت ايران