social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد

آخرین اخبار

شنبه1403/2/22

10:14:1

86

برگزاری اولین نشست تخصصی کمیته فنی متناظر ISIRI/TC 60 با عنوان «چرخ دنده ها» در اداره کل استاندارد استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان اصفهان، اولین نشست تخصصی کمیته فنی متناظر ISIRI/ TC 60 با عنوان «چرخ دنده‌ها» و با حضور ذینفعان در صنعت و دانشگاه در اداره کل استاندارد استان اصفهان برگزار شد.
 لازم به یادآوری است با توجه به اهمیت استاندارد سازی و کاربرد استانداردهای بین الملی در عرصه تجارت جهانی، سازمان ملی استاندارد ایران اقدام به تشکیل کمیته های فنی متناظر با کمیته های فنی ISO  نموده است.  این کمیته ها متشکل از صاحبنظران و خبرگان از گروه های فراگیر ذیربط و ذینفع کشور بوده و با هدف مشارکت در تدوین استاندارهای بین المللی و ارائه نقطه نظرات و آراء گروه های ذینفع، مبتنی بر منافع، مصالح و توسعه صنعتی کشور فعالیت می کنند.