social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد

آخرین اخبار

پنجشنبه1401/8/12

10:32:2

49

13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز گرامی باد

سیزدهم آبان ماه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز گرامی باد.