آخرین اخبار

دوشنبه1401/8/16

23:41:5

100

حضور مدیر کل استاندارد اصفهان در گفتگوی ویژه خبری شبکه اصفهان

در آستانه روز ملی کیفیت؛  دوشنبه 16 آبان 1401؛ محمود فرمانی، مدیر کل استاندارد استان اصفهان در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه اصفهان حضور یافت. 
برای مشاهده این گفتگو کلیک کنید.