آخرین اخبار

دوشنبه1401/11/3

08:51:4

52

مراسم تشیع و تدفین شهید گمنام در سازمان ملی استاندارد ایران

به اطلاع می رساند مراسم تشیع و تدفین شهید گمنام در روز چهارشنبه مورخ 5 بهمن ماه 1401 در محل پارکینگ درب ورودی سازمان ملی استاندارد ایران برگزار می گردد.