social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد

آخرین اخبار

چهارشنبه1402/3/3

08:25:4

83

سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر گرامی باد

سوم خرداد، روز مقاومت، ایثارو پیروزی، از روزهایی است که در تاریخ انقلاب اسلامی عزیز ایران می درخشد.

فتح خرمشهر، پرده خوانی قصه های غیرت است.