مدیرکل

بيشتر

دوشنبه1401/8/16

23:41:5

86

حضور مدیر کل استاندارد اصفهان در گفتگوی ویژه خبری شبکه اصفهان

حضور محمود فرمانی مدیر کل استاندارد استان اصفهان در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه اصفهان در آستانه روز ملی کیفیت - دوشنبه مورخ 16 آبان 1401
لینک تماشای این برنامه در آپارات:
https://www.aparat.com/v/KihF6