اخبار استان

بيشتر

شنبه1401/12/27

13:17:5

381

برگزاری 6 دوره آموزشی آشنایی با نحوه صدور گواهینامه های دانش نماد توسط اداره کل استاندارد استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان اصفهان از آذر ماه سال جاری تاکنون در راستای اجرای برنامه های عملیاتی ترویج استاندارد، شش دوره آموزشی با عنوان آشنایی با شیوه نامه گواهینامه های دانش نماد توسط این اداره کل برای شرکت ها و واحدهای تولیدی برگزار شده است.
امیر براتیان رئیس اداره آموزش و ترویج اداره کل استاندارد استان اصفهان با اعلام این خبر افزود: این دوره ها با همکاری مرکز آموزشی سنجش گستر صنعت سپاهان و بمنظور آشنایی شرکتهای دانش بنیان استان اصفهان با نحوه دریافت گواهینامه دانش نماد برگزار گردیده است.
 براتیان گفت: در دنیای امروز شرکت های دانش بنیان موتور محرکه صنایع مختلف هستند  و در صورتی که به آنها توجه ویژه‌ای شود می تواند موجب ایجاد اشتغال، رونق صنعت و شکوفایی اقتصاد کشور شوند.