اخبار استان

بازدید مدیر کل دفتر تدوین استانداردهای ملی ایران از فروشگاه  های زنجیره ای، رستوران ها و فرودگاه اصفهان
در راستای اجرای طرح ویژه عیدانه نوروزی سازمان ملی استاندارد ایران:

بازدید مدیر کل دفتر تدوین استانداردهای ملی ایران از فروشگاه های زنجیره ای، رستوران ها و فرودگاه اصفهان

چهارشنبه9فروردين1402
12345678910...>>>