social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد

رویدادهای مهم

بيشتر

سه‌شنبه1400/7/20

10:14:0

1078

کارگاه آموزشی روش تصدیق وسایل سنجش سبک مطابق استاندارد 6589

احتراما به استحضار میرساند  کارگاه آموزشی "روش تصدیق وسایل سنجش سبک مطابق استاندارد 6589"  در روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ 1400/8/9 و1400/8/10 به صورت مجازی و آنلاین برگزار می شود