social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد

رویدادهای مهم

بيشتر

سه‌شنبه1400/7/20

10:19:4

1020

برگزاری دوره آموزشی سرارزیابی استاندارد ISO/IEC ۱۷۰۲۵:۲۰۱۷ در گروه پژوهشی منطقه‌ای اصفهان

احتراما به استحضار میرساند  دوره آموزشی سرارزیابی استاندارد ISO/IEC ۱۷۰۲۵:۲۰۱۷ در گروه پژوهشی منطقه‌ای اصفهان به صورت مجازی و آنلاین برگزار می شود